4.  ایمنی به    عنوان یک    تاکید    و     اجبار 

ما       قاطعانه       اعتقاد        داریم      که    یک   محیط    کار سالم ، از نظر جسمی و روانی، برای موفقیت در تجارت ما ضروری است.   ما    همچنین در       تلاش هستیم   تا   به   طور     مداوم   توسعه برقراری ارتباط و   ارتقاء    آگاهی در   مورد    سلامتی و     ایمنی در بین همه اعضا را داشته باشیم.3. اخلاق    تجاری

انواع فساد،رشوه خواری و فعالیتهای مشابه کاملاً ممنوع است. هر    کارمند      وظیفه دارد         تا اطمینان حاصل کند      که      شرکت     درگیر        فساد نخواهد    شد. رشوه    غیر قانونی     است.          هیچ کارمند و هیچ شخص دیگری که نماینده مانند نمایندگان ، تأمین کنندگان ، شرکای    سرمایه گذاری مشترک یا افراد دیگر باشد ، نمی تواند به هر مناسبت،به طور مستقیم یا غیرمستقیم  هر چیزی را با ارزش برای هر شخصی پیشنهاد کند تا یک مزیت یا به عنوان پاداش یک      نفع کسب کند.استانداردهای مربوط به        فعالیت های تجاری، تبلیغات و رقابت حفظ می کند  .


2. محیط زیست

سدید راه پارت عملیات خود را به روش پایدار
 و مطابق با محیط انجام می دهد. حفاظت از محیط زیست   برای  ما   اولویت   دارد.ما   درتلاش هستیم تا     اثرات     فعالیتها و محصولات خود را بر محیط زیست کاهش دهیم ، عملیات    خود
 را    از    نظر     زیست     محیطی     مدیریت     کنیم و نیز اقدامات لازم    را      انجام    دهیم    تا    از     آلودگی       به هر    شکل جلوگیری کنیم.


 1.  محل کار      با    اصول اخلاقی    سالم

سدید راه    پارت فرصت های     مساوی را    در شیوه های     استخدام      خود      ایجاد   می کند 
   و     فقط براساس معیارهای مربوط به    شغل     تصمیم گیری می کند.در سدید   راه    پارت   با یکدیگر     با    احترام و     عزت رفتار      می    کنیم     و
 همه    اعضا      حق    دارند    در    محیطی    عاری از
 آزار    و    اذیت، زورگویی ، تبعیض ، تهدید یا    رفتار   تروریستی  کار     کنند. هیچ   شکلی   ازسوء   استفاده     جسمی یا      کلامی، خواه       به      افراد   درون  یا       بدون   حوزه      فعالیت      ما        هدایت نشود ،     تحمل     نخواهد شد.   صرف      نظر      از
نژاد ،  جنسیت ، مذهب ، عقاید    سیاسی ، ملیت     یا سوابق      اجتماعی ، با      همه       افراد یکسان رفتار می شود.